وارد شوید
x
x
x

معجزه

رایگان
کد : product_277

معجزه  همیشه، زنده شدن يك مرده  نیست همین که می خوابیم، بیدار می شویم، نفس می کشیم، همه نعمتها ی الهی  هستند که در پيرامون ما جاری می باشند اما تکرارشان باعث شده که برای ما عادی گردند و از درك و ديدن آن غافل شده  و کمترشکرگزار باشیم ... آيا تصور كرده‌ايم كه در طول شبانه‌ روز چند بار از مرگ رهیده و خود متوجه نمی‌شويم؟
زندگی معجزه است. طلوع کردن خورشید، تابش مهتاب ،  بارش باران و همه ی نعمتها ی الهی معجزه هایی هستند که از حکمت ذات باری‌تعالی برای انسان‌ها رقم زده تا با فراهم آوردن اسباب سفر، معبری از برهوت دنیا به گلستان زندگی باشد

پخش ویدئو