وارد شوید
x
x
x

درباره فروشگاه

  • about1
  • about2
  • about3

پیامبر اکرم(ص) می فرماید: التجربه فوق العلم (تجربه بالاتر از دانش )

تجربه اساس ادراک، شیوه تفکر و شکل گیری رفتار است .در جامعه امروزی، فراگیران برای آموزش نیازمندند پدیده های علمی را به صورت واقعی و عینی یا مشابه آن ، تجربه کنند لذا نحوه تدریس بسیار پیچیده می شود.

در این فرآیند ،ابزارهای آموزشی در چگونگی انتقال بهتر و موثرتر مفاهیم آموزشی به فراگیران ، در امر آموزش ، نقش تعیین کننده دارند. چون معنا و مفاهیم آموزشی را سریعتر منتقل می کنند و زمینه های لازم را برای یادگیری تدریجی و تکمیلی فراهم آورده و آن را دائمی می کنند.

پيدايش رايانه باعث شد که ، فعاليت در زمينه آموزش و يادگيری را متاثر و دگرگون کند. استفاده از نرم افزارهای آموزشی به دلیل در گیر شدن گستره وسيع‌تري ازحواس شنیداری و دیداری کمک موثری،به یادگیری فراگیران کرده و مهارت تفکر و عمق یادگیری آنها را افزایش می دهد.