وارد شوید
x
x
x

میلاد گُل

رایگان
کد : product_294

اللهم صلّ و سلّم و زد و بارک علی السید المعصوم و الأمام المظلوم و الشهید المسموم و الغریب المضموم و القتیل المحروم، العالم بالعلم المکتوم بدر النجوم شمس الشموس و أنیس النفوس المدفون بارض طوس

میلاد گُل

‏‏میلاد گل و بهٰار جان آمد

‏‏برخیز که عید میْ کشان آمد

‏‏خاموش مباش زیر این خرقه  بَر جان جهٰان دوباره جٰان آمد

‏‏برگیر به دست، پَرچم عُشّاق  فرماندۀ ملکِ لامکان آمد

‏‏گُلزارْ ز عیش لاله باران شد  سُلطٰانِ زمین و آسمٰان آمد

‏‏با یار بگو که پَرده بَردارد  هین! عاشق آخرالزّمان آمد

‏‏آمادۀ اَمر و نهی و فرمان باش

‏‏هشدار! که منجی جهٰان آمد

پخش ویدئو