وارد شوید
x
x
x

بهار گلنده نمونه دوم

بهار گلنده نمونه دوم

رایگان
کد : product_369

گلهای معطر دره ها و کوهها را چراغانی و نورانی میکنند، وقتی که بهار فرا میرسد.

بلبلها با امید در پروازند و آواز سر میدهند و گلستان زینت داده میشود ، وقتی که بهار فرا میرسد.

درنا ها مژده بهار را به همگان میدهند و برفهای انباشته روی کوهها به سیلاب تبدیل میشود، وقتی که بهار فرا میرسد.

نعمت شادی به باد بهاری داده میشود و مه و باد ظاهر میشود ، وقتی که بهار فرا میرسد.

وقتی برفهای انباشته بر سینه کوهها آب میشود ، خواب صحراها را آهوها بر هم میزنند.

درناهای کوچ کرده در پاییز از این دیار از راه می رسند ، وقتی که بهار از راه فرا میرسد.

وقتی گلهای لاله میروید سال نو همچون نو عروس از راه فرا میرسد.

سفره های تحویل سال نو گشوده میشود و سال جدید میشود و گنجشکها از چادرهای عشایری به پرواز در می آیند ، وقتی بهار از راه فرا میرسد

پخش ویدئو