(عید امده بهار آماد(شیرازی

رایگان
کد : product_371

آهنگ های محلی شیراز

شیرازی ها ترانه ها و آهنگ های محلی خاص و زیبایی دارند.این ترانه های شاد و ماندگار، به دلیل در برداشتن کلمات ساده و برای حفظ لحن ها و کلمات بومی، همواره مورد حمایت مردمان شیراز است.

شیرازی ‏ها بیشتر اهل صلح و شادی اند. این روحیه در موسیقی و ادبیات آنها هم وجود دارد. شعرهای ایشان بیشتر عاشقانه و غنایی است و موسیقی های شاد این منطقه بسیار بیشتر از موسیقی های حماسی یا غم انگیز است.

باز بهار اومد گلارو وا کرد ، آخر رو زمستونو سیا کرد

دیگه ابر سیاه کارش تموم شد ، بلبل هم اومد نگایی به گلا کرد

سرما که میخواست خشک کنه باغه دید گلا میخندن او حیا کرد

 

باغ و بستون هم دیگه نمیترسن ، از قر و تراق بازم صدا کرد

سی کنید تو بهار نارنج عطرش تو همه کوچه ها رها کرد

باز گا اشرفی دست تو جیبش برد ، اونجی اشرفی نثار ما کرد

اومه با غمزه و عشوه بنفشه میون سبزه ها سفرشو وا کرد

نرگس گا چیشدرد یهو دید حیرون شد و دورو بر نگا کرد

پاشیم شکر خدا به جا بیاریم ، خوب مرحمتی خدا به ما کرد

پخش ویدئو