بهارا من

رایگان
کد : v1002

موسیقی یكی از زیبا ترین هنر ها است و بازگو كننده هویت فردی و گروهی است، موسیقی کرمانجی از ریشه عمیقی، برخوردار است و از پیوندهای ویژه فرهنگی و خصیصه بارز و ارزشمند آنهاست نوازندگان و خوانندگان کرمانج همیشه آه درونی خود را از رنج ها و دردهایی را كه متحمل شده‌اند از جمله تهاجمات و غارت ها، ظلم ها، ستم ها، خشم طبیعت و همچنین لحظه های شیرین شعله های عشق مجازی و عرفانی. مردم سرزمین خود را باز گو می کنند.

حركت عاشق ترین پرنده خراسان شمالی « تورغه» در رسیدن به معشوق كه همان ذات الهی باشد، آهنگ عرفانی تورغه را به وجود آورده است.

پخش ویدئو