اجزاء دستگاه گوارش

رایگان
کد : product_306

دستگاه گوارش انسان که از دهان تا مقعد امتداد دارد، از لولهٔ گوارشی و غده های گوارشی تشکیل شده است و حدود هفت متر طول دارد. غدد گوارشی شامل غده های بزاقی، غده های دیوارهٔ معده و روده، پانکرآس یا لوزالمعده و کبد است. لولهٔ گوارشی نیز شامل دهان، حلق، سرخ نای (مِری)، معده، رودهٔ باریک، رودهٔ بزرگ و راست روده می شود. هر چیزی که وارد معده می شود با آنزیم های درون معده مخلوط می گردد تا با اجزا ساده تری تجزیه شود. سپس این مخلوط از معده خارج شده و به روده ها می رود تا از آنجا، مواد غذایی تجزیه شده جذب جریان خون شوند. مواد غذایی تجزیه شده از طریق جریان خون به سرتاسر بدن می روند و در اختیار یاخته های بدن قرار می گیرند تا در آن ها مصرف شده یا ذخیره شوند. اجزای غذایی که جذب نمی شوند از بدن دفع می گردند (از طریق مدفوع).

پخش ویدئو

زمان تقریبی (به دقیقه)
3